Všeobecné obchodní podmínky

O registraci

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu „Šperky Shamballa“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy „Šperky Shamballa“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně čtyřikrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit v nastavení vašeho účtu nebo na e-mailové adrese: info@sperkyshamballa.cz.

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.
Objednávky po zakoupení jsou závazné.

Doprava zboží

Osobní odběr není možný.
Zboží je doručováno přes Českou Poštu. Poštovné pokud nebude uvedeno jinak je účtováno ve výši 49 Kč, příplatek za dobírku 50 Kč. Zboží je zasíláno doporučeně a je pojištěné. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! Pozor! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo na poště. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Faktura

Faktura Vám bude doručena v elektronické podobě emailem. Pokud vyžadujete papírovou fakturu přiložit k zásilce, uveďte to do poznámky k objednávce.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Způsoby úhrady

Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte email se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet.
Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

Reklamační řád

V případě reklamace nás kontaktujte na e-mailu: info@sperkyshamballa.cz do popisu napište reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Nesprávné zacházení při, kterém nebude reklamace uznána - zakoupené zboží chraňte proti odření, úderům, pádům z výšky, stykem s ostrými předměty, které by mohly poškodit a znehodnotit zboží. Zboží by nemělo přijít do styků s chemikáliemi, mohlo by dojít k jeho znehodnocení. Nedoporučuje se také aby bylo zboží namáčeno, nebo bylo vystaveno velké vlhkosti.
Nezkoušejte zboží jako např. náramky rozvazovat, nebo s nimi jinak manipulovat, než jak doporučuje výrobce. Zboží není vhodné pro děti do 3 let.

Dne 19.11.2014
Změny reklamačního řádu vyhrazeny